AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

   

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

Benvingut la   pàgina WEB d’ AQUABRAVA (PARK ACUATIC ROSES, S.A.)

A continuació, li exposem les condicions d’ús d’aquest pàgina WEB. La navegació per aquesta pàgina WEB li atorga el rol d’usuari de la mateixa i per tant, accepte les clàusules detallades en aquest document.


1 - IDENTIFICACIÓ

De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que http://www.aquabrava.com és un domini propietat de Park Acuatic Roses, SA amb domicili fiscal a Roses, Carretera de Cadaqués, km. 0.78 17480 Roses C.I.F. A-58214941 inscrita en el Registre Mercantil de Girona Tom 132, Foli 12 full GE-2366


  2 - NORMES D'UTILITZACIÓ


L'Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del lloc web així com dels continguts i serveis, de conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit realitzar, per la seva banda, qualsevol acció que pugui provocar alteracions dels continguts d'aquesta web o un mal funcionament de la mateixa, incloent la introducció de virus o similars.

3 - PROPIETAT INTEL · LECTUAL

Les pàgines de la WEB i la informació o els elements que conté, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, vídeos i també logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, estan protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals Park Acuatic Roses, SA o les empreses del seu grup són titulars o llicenciatàries legítimes.

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent qualsevol tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, sense l'autorització prèvia i expressa.

4 - RESPONSABILITAT

La nostra intenció és la d'oferir un lloc web que ofereixi un funcionament continuat i de màxima qualitat.

De tota manera, us informem que no podem garantir l'accés continuat, i que les pàgines es puguin trobar bloquejades, o interrompudes per factors o circumstàncies alienes a la nostra voluntat.

Park Acuatic Roses, SA no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles mitjançant enllaços, hipervincles o links.
Park Acuatic Roses, SA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar, entre altres, de:

- Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions

- Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus a través de qualsevol mitjà de comunicació.

- Ús indegut o inadequat del lloc web.

- Errors produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

L'usuari, en cas de causar danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d'aquest lloc web, podrà ser reclamat dels danys o perjudicis causats.

Així mateix, l'usuari respondrà davant de qualsevol dany i perjudici, que es derivi de l'ús per la seva part de "robots", "spiders", ... o eines similars emprades per tal de demanar o extreure dades o de qualsevol altra actuació per part seva que imposi una càrrega extraordinària  sobre el funcionament del lloc web.


4 - EXACTITUD I VERACITAT DE LES DADES


En el cas de proporcionar dades a través de la nostra WEB, l'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant Park Acuatic Roses, SA de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

Park Acuatic Roses, SA no respon de la veracitat de les informacions que siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar per l'ús d'aquesta informació. Igualment es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web, podent fins i tot limitar o no permetre l'accés a aquesta informació

5 - POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES

En la navegació per la nostra WEB és possible que es recopilen de vostè certes dades de caràcter personal, necessaris per a la prestació dels serveis sol · licitats.

En concret vostè ens pot proporcionar informació en els següents apartats:

- Enviament de currículum. En el cas que ens enviï el currículum, l'informem que la finalitat del tractament d'aquest, és que pugui participar en futurs processos de selecció de personal per a cobrir una vacant a la nostra empresa.

- Formulari de contacte. Es recolliran les dades de contacte amb la finalitat de poder respondre a qualsevol pregunta o sol · licitud que vostè ens faci.

- Subscripció a la Newsletter. Les dades que es recolliran són els necessaris per poder enviar de forma periòdica informació sobre els nostres serveis. En qualsevol moment vostè podrà donar-se de baixa d'aquest servei seguint les instruccions al peu dels correus que rebi.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades subministrades per vostè en algun dels apartats anteriors, quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, titularitat de park Acuatic Roses, SA per a les finalitats dalt expressades.

La informació personal recollida és emmagatzemada en una base de dades propietat de Park Acuatic Roses, SA , qui assumeix les mesures d'àmbit tècnic, organitzatiu i de seguretat que garanteixen la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de legislació aplicable.

Vostè ens autoritza a enviar-li ofertes de productes i serveis que poguéssim considerar del seu interès, sempre relacionades amb la nostra activitat, excepte en el cas en què vostè ens manifesti el contrari, mitjançant comunicació escrita dirigida a Park Acuatic Roses, SA direcció Carretera de Cadaqués, km. 0.78 17480 Roses o enviant un correu electrònic a info@aquabrava.com

En qualsevol moment vostè pot exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les dades de caràcter personal, mitjançant comunicació escrita dirigida a Park Acuatic Roses, SA direcció Carretera de Cadaqués, km. 0.78 17480 Roses o enviant un correu electrònic a info@aquabrava.com

Preguem ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal per tal que la informació estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l'acceptació d'aquest avís legal, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.

6 - LEGISLACIÓ

Totes les controvèrsies o reclamacions sorgides de la interpretació o execució del present Avís Legal es regiran per la legislació espanyola, i se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili del titular de la web.

7. -SERVEIS EXTEERNS

A  Aquabrava presten servei 2 empreses externes i per compte propi: Vacway  i YourBarrel, S.L. 

Per a qualsevol aclariment o dubte sobre els serveis que presten aquestes empreses, si us plau poden dirigir-se a elles: 

VACWAY WATERPROOF S.L. CIF B-66983032 amb domicili al C/ Albert Einstein 46, 08023 Barcelona www.vacway.com Tel. 938313791 info@vacway.es

YOURBARREL S.L. B-04991535 Dirección: Carrer d’Esteve Terrades 1, Edifici RDIT, Oficina 118, Parc de la Tecnologia, 08860,
Castelldefels, Barcelona
Correo electrónico: support@barrel.cloud Barcelona Barcelona www.barrel.cloud 

INFORMACIÓ PROTECCIÓ DADES PERSONALS -CAPTACIÓ IMATGES A LES INSTAL·LACIONS DEL PARC.

Informem que a Aquabrava, oferim un servei de fotografia proporcionat per l’empresa externa Yourbarrel S.L. Podran ser captades imatges dels clients durant el transcurs de les activitats. Si no desitja ser fotografiat pot comunicar-ho als empleats de l’empresa Yourbarrel i li proporcionaran una polsera inhibidora. Informem als nostres visitants que les seves dades personals i fotografies podran ser tractades per aquesta empresa amb la finalitat de prestar el servei contractat. Els informem que les seves imatges seran eliminades dels nostres sistemes uns dies després de la seva visita a les nostres instal·lacions.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, supressió i oposició i sol·licitar informació addicional indicant-ho per escrit a YOURBARREL S.L. direcció Carrer d’Esteve Terrades, 1 Edifici RDIT, oficina 118, Parc de la Tecnologia. 08860. Castelldefels. Barcelona o per correu electrònic a l’adreça support@barrel.cloud www.barrel.cloud. (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’ Abril de 2016  i Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals y garantia dels drets digitals)

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades recollides i finalitat

Apartat

Dades Recollides

Finalitat i legitimació

Destinataris

Formulari de contacte

nom, cognom, correu electrònic, telèfon

Contestar a la seva

pregunta, legitimada a la

seva petició prèvia.

La nostra empresa

Bolsa de treball

nom. cognom, nif, data de naixement, lloc de naixement, nacionalitat, permís de treball, carnet de conduir, vehicle propi, adreça, telèfon mòbil, telèfon fixe, correu electrònic, estudia, curs, idiomes (nivell), experiencia laboral previa empresa, experiencia laboral previa lloc de feina, experiencia laboral previa període, preferència de treball, disponibilitat laboral

Per què l’usuari contracti i ens envií un currículum per sol·licitar treballar a la nostra empresa.

La nostra empresa

Newsletter

Correu electrònic

Per enviament d’informació

commercial , amb el seu

consentiment

La nostra empresa

Compra d’entrades

nom, cognom, email, adreça, telèfon

Poder identificar el client en la seva compra d’entrades

La nostra empresa